Header image

Doorvertaling van merk naar familiestrategie

Familiekader

Wij vertalen het merk door naar familiestrategie. Succesvolle familiestrategie start met een haarscherp familiekader op basis waarvan je impactvolle proposities en merkcommunicatie kunt ontwikkelen. Het familiekader bevat de uitgangspunten voor familiestrategie: doelgroep, Familie WaardenWerelden©, kernwaarden en concept rationale.

Analyse door familiebril

Wij maken een analyse door de familiebril, waarbij wij onze kennis, bestaande marktonderzoeken (kwalitatief en kwantitatief), brandkey documenten, onze opgebouwde kennis en aanvullend websearch integreren.

 

Vanuit deze analyse ontwikkelen wij, samen met de opdrachtgever, voor het merk het familiekader. In een of meer sessies delen wij relevante inzichten over de doelgroep uit onze rijke ervaring en opgebouwde kennis, en gaan we samen dit kader invulling geven. Indien nodig aangevuld met kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Afbeelding

Familie WaardenWerelden©

Het familiekader bevat beschrijving van de familiedoelgroep in al haar elementen. En we vertalen de kernwaarden van het merk door in de Familie WaardenWerelden. De Familie WaardenWerelden bestaat uit 6 WaardenWerelden, elk met een set aan waarden en emoties die relevant zijn voor families met kinderen. Op basis van de  key-insights wordt vervolgens de concept rationale geschreven.

 

Het familiekader vormt het uitgangpunt voor ontwikkelen van familieproposities en merkcommunicatie, die vervolgens met de doelgroep in co-creatie getoetst en aangescherpt kunnen worden.