Header image

Doorvertaling van purpose of merk naar familiestrategie

Familiekader

Wij vertalen purpose of merk door naar familiestrategie. Succesvolle familiestrategie start met een haarscherp familiekader op basis waarvan je impactvolle proposities en communicatie kunt ontwikkelen. Hierbij wordt ook focus op doelgroep kinderen, jongeren, ouders, families en/of scholen bepaald. Het familiekader bevat de uitgangspunten voor familiestrategie: doelgroep, Familie WaardenWerelden©, kernwaarden en concept rationale.


Direct contact

Analyse door familiebril

Wij maken een analyse door de familiebril, waarbij wij onze kennis, bestaande marktonderzoeken (kwalitatief en kwantitatief), merk- en visiedocumenten, onze opgebouwde kennis en aanvullend websearch integreren.

 

Vanuit deze analyse ontwikkelen wij, samen met de opdrachtgever, op basis van de purpose en/of het merk, het familiekader. In een of meer sessies delen wij relevante inzichten over de doelgroep uit onze rijke ervaring en opgebouwde kennis, en gaan we samen dit kader invulling geven. Indien nodig aangevuld met kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Afbeelding

Familie WaardenWerelden©

Het familiekader bevat een beschrijving van de familiedoelgroep in al haar elementen. En we vertalen de kernwaarden van het merk door in de Familie WaardenWerelden. De Familie WaardenWerelden bestaat uit 6 WaardenWerelden, elk met een set aan waarden en emoties die relevant zijn voor families met kinderen. Op basis van de  key-insights wordt vervolgens de concept rationale geschreven.

 

Het familiekader vormt het uitgangpunt voor ontwikkelen van proposities voor kinderen, jongeren, ouders, families, scholen en merkcommunicatie. Deze kunnen vervolgens met de doelgroep in co-creatie getoetst en aangescherpt worden.