Header image

In gesprek met families: ouders, kinderen en jongeren

Wij organiseren diverse vormen van marktonderzoek en co-creatie, kwalitatief en kwantitatief. Onze technieken zijn specifiek afgestemd op de doelgroep families, ouders, kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling en toetsen van: familiestrategie, positionering, trendanalyse, ideeëngeneratie, conceptontwikkeling, productinnovatie en communicatie.

Aanpak

We starten met hypothese-vorming samen met de opdrachtgever, eventueel aangevuld met interne interviews.

Vervolgens spreken we met de externe doelgroep: families, ouders, kinderen, jongeren, grootouders, schooldirecteuren, docenten en/of opinieleiders.

 

De opzet en vorm van marktonderzoek verschilt per doelstelling.

  • Co-creatie: samen met de doelgroep doorontwikkelen van concepten met creatieve technieken, groepsgesprekken afgewisseld met duo-gepsrekken en in gesprek met de opdrachtgever.
  • Duo-gesprekken en focusgroepen: toetsen van en inspiratie voor nieuwe concepten.
  • Social marketing onderzoek: gericht op het verkrijgen van inzichten als het gaat om marketing van maatschappelijke of sociale (gedrags)veranderingen.
  • Kraampjesmarkt: inspirerende opzet in carrouselvorm met speelse en laagdrempelige onderzoekstechnieken. Opdrachtgever gaat zelf in gesprek met de doelgroep na een korte interviewtraining. Inzichten uitwisselen met elkaar. Ook zeer geschikt voor een teambuilding. Kan ook op een school worden georganiseerd.
  • Expert-interviews: experts van specifieke onderwerpen, opinieleiders, schooldirecteuren.
  • Familiebezoeken: bezoeken aan huis samen met opdrachtgever.
  • Schoolbezoeken: sessies op scholen.
  • Kwantitatief onderzoek: diverse vormen, aanvullend op kwalitatief onderzoek.

Families in soorten en maten

FamilyFactor beschikt over een kwalitatief hoogwaardig netwerk voor selectie van respondenten, waaronder een landelijk netwerk aan scholen. Wij hebben ervaring met families van verschillende samenstellingen, woonomgevingen, achtergronden, sociale klassen (lage SES, hoge SES) en afkomst, allochtoon-autochtoon.

 

Speelse technieken, inspirerende gesprekken

We gebruiken speelse onderzoekstechnieken en materialen die zowel de doelgroep als opdrachtgever inspireren tot interactie en nieuwe ideeën. Deze technieken leiden tot inzicht in diepgaande drempels en drijfveren en sluit aan bij ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren. We werken o.a. met visualisaties, verbal-labelling, waardenkaartjes, associatietechnieken, mindmapping en striptekeningen.

Diepgaande analyse met kenniskader FamilyFactor

Diepgaande analyse van de gesprekken met de doelgroep wordt versterkt door het theoretisch kader van FamilyFactor, in perspectief gezet en verrijkt met onze jarenlange opgebouwde kennis in trends, waarden, rollen en ontwikkelingsfasen van kinderen en families.