Header image

Scholen: optimaal bereik van kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten

FamilyFactor geeft advies en ontwikkelt concepten voor optimaal bereik van kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten in de schoolomgeving.

 

Wij ontwikkelen impactvolle concepten voor scholen binnen het primair- en voortgezet onderwijs. Wij vertalen communicatiedoelstellingen van bedrijven, organisaties, NGO's, branche-organisaties en overheid door naar innovatieve lesmaterialen, lesprogramma's, thema-lessen, gastlessen of andersoortige interventies voor scholen.

 

Altijd gebaseerd op actuele doelgroep-insights, de behoefte van scholen en waar nodig in co-creatie met de doelgroep.

 

Ook voor scholen zelf gaan wij graag aan de slag. Heldere communicatie zodat (nieuwe) ouders, kinderen en nieuwe leerkrachten effectief worden bereikt.

Voor schoolbestuur, schooldirecteuren of leerkrachten: lees hier verder.

Voor bedrijven, organisaties of stichtingen: lees hieronder verder.

 

 


Direct contact
Afbeelding

Impact op school

FamilyFactor staat voor impactvolle schoolconcepten wat betreft content en vorm (relevant, onderscheidend, vernieuwend) en wat betreft bereik van de doelgroep: kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. Voor de creatieve doorvertaling werken wij, in overleg met de opdrachtgever, samen met de meest passende educatieve partner.

Insights scholen

Scholen zijn een ideale omgeving om kinderen, jongeren en ouders te bereiken. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

·      aansluiten bij de behoefte van scholen

·      laagdrempelig, leuk en leerzaam

·      onderscheidend en relevant

·      leerkrachten ontlasten in plaats van extra werk bezorgen

·      aansluiting bij kerndoelen, 21st century skills, coöperatief leren

       en/of onderzoekend en ontwerpend leren

·      bereik kinderen en interactie met ouders thuis

·      aansluiting bij niveaus van verschillende leerlingen

·      digitaal in juiste balans met fysieke materialen

·      modulair aanbod

·      effectief mediaplan, multimediale inzet

Cases Impact op school

Lees meer over de volgende cases:

 

Logo Logo Logo Logo Logo Logo