Header image

Co-creatie en marktonderzoek met families: ouders, kinderen, jongeren, scholen

Wij organiseren inspirerende co-creatie sessies met de doelgroep: kinderen, jongeren, ouders, scholen en doen marktonderzoek. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en toetsing van: strategie, positionering, proposities, concepten, lespakketten voor scholen, productinnovatie en communicatie. Co-creatie en marktonderzoek met kinderen, jongeren, ouders en scholen vergt speciale aandacht. Hiermee heeft FamilyFactor jarenlange ervaring. We houden van agile werkvormen met complete co-creatie. En we integreren onze opgebouwde kennis, consumer insights, over deze doelgroepen, in de hypothesevorming en aanbevelingen.   


Direct contact

Co-creatie en marktonderzoek: aanpak

We starten met hypothesevorming samen met de opdrachtgever, eventueel aangevuld met interne interviews.

Vervolgens spreken we met de externe doelgroep: families, ouders, kinderen, jongeren, grootouders, scholen (schooldirecteuren, leerkrachten) en/of opinieleiders.

 

De opzet en vorm van co-creatie en marktonderzoek verschilt per doelstelling.

  • Co-creatie: samen met de doelgroep en opdrachtgever ontwikkelen met creatieve technieken.
  • Duo-gesprekken en focusgroepen: toetsen van en inspiratie voor nieuwe concepten.
  • Social marketing onderzoek: inzichten met betrekking tot maatschappelijke of sociale (gedrags)veranderingen.
  • Kraampjesmarkt: inspirerende opzet in carrouselvorm met speelse en laagdrempelige onderzoekstechnieken. Kan ook op een school worden georganiseerd.
  • Expert-interviews.
  • Familiebezoeken: bezoeken aan huis samen met opdrachtgever.
  • Schoolbezoeken: sessies op scholen.
  • Kwantitatief onderzoek: diverse vormen, aanvullend op kwalitatief onderzoek.

Co-creatie en marktonderzoek: families met kinderen in soorten en maten

FamilyFactor beschikt over een kwalitatief hoogwaardig netwerk voor selectie van respondenten, waaronder een landelijk netwerk aan scholen. Wij hebben ervaring met families van verschillende samenstellingen, woonomgevingen, migratie-achtergronden en sociale klassen (lage-, midden- en hoge SES).

 

Co-creatie en marktonderzoek: speelse technieken, inspirerende gesprekken

We gebruiken speelse onderzoekstechnieken en materialen die zowel kinderen, ouders en leerkrachten als de opdrachtgever inspireren tot interactie en nieuwe ideeën. Deze technieken leiden tot inzicht in diepgaande drempels en drijfveren en sluit aan bij ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren. We werken o.a. met visualisaties, verbal-labelling, waardenkaartjes, associatietechnieken, mindmapping en striptekeningen.

FamilyFactor werkt samen met een visualizer, gespecialiseerd in de doelgroep families.

Co-creatie en marktonderzoek: specialistisch kenniskader FamilyFactor

Aanbevelingen op basis van de gesprekken met de doelgroep worden versterkt door het theoretisch kader van FamilyFactor en verrijkt met onze jarenlange opgebouwde kennis in consumer insights, trends, waarden, rollen en ontwikkelingsfasen van kinderen en families.