Header image

KLM Familiestrategie

Resultaat

  • KLM Familiekader als basis voor productontwikkeling en servicemogelijkheden voor families met kinderen gedurende de gehele customer journey.

  • Productideeën en servicemogelijkheden gebaseerd op familie-insights.

 

FamilyFactor aanpak

  • Ontwikkelen KLM Familiekader met keuzes op het gebied van doelgroepfocus, kerndoelgroep kinderen, kerndoelgroep en type ouders en grootouders, Familie WaardenWerelden© en concept rationale.

  • Delen van insights, drijfveren en drempels als het gaat om reizen met kinderen.

  • Ontwikkelen productideeën en servicemogelijkheden op basis van key-insights families met kinderen, KLM merkwaarden en het service level dat de KLM business reiziger gewend is en men in de situatie als familie-reiziger wenst of verwacht.