Header image

Lesprogramma voor basisscholen in opdracht van Natuurmonumenten: 'Help de bij'

Resultaat: 40.000 leerlingen kregen een thema-les over de actie van Natuurmonumenten: ‘Help de bij’

 

·       Bewustwording en handelingsperspectief

·       Digitale thema-lessen voor groep 5 t/m 8 van de basisschool

·       Bewustwording: belang van biodiversiteit en de bij, via video en

        thema-les op het digibord

·       Handelingsperspectief: samen een bijenhotel bouwen

·       Ouders betrokken: gratis zaadjes voor bloembommetjes

        aanvragen

Afbeelding

FamilyFactor aanpak

  • Educatieve doorontwikkeling van de actie van Natuurmomumenten ‘Help de bij!’, met als doelstellingen: bewustwording (leren en beleven), handelingsperspectief (terug-doen-voor-de-natuur) en verhoging ledenaantal.
  • In samenwerking met KlasseTV.
  • Bewustwording: via video en korte les op het digibord.
  • Handelingsperspectief: werkblad en uitleg op digibord om zelf een bijenhotel te maken in de klas.
  • Interactie met ouders via ouderbrieven thuis: gratis zaadjes voor ‘bloembommetjes’ aanvragen en kans op weekend Landal.
  • Communicatieplan voor effectief bereik. o.a.: Nieuwsbrief KlasseTV, Facebook bovenbouw, Schoolbordportaal.

 

Afbeelding

Meer cases 'Impact op school'

Lees meer over de volgende cases:

 

Logo Logo Logo Logo Logo Logo