Header image

FamilyFactor WaardenWerelden©

De FamilyFactor WaardenWerelden© staan centraal in onze aanpak. 

 

De WaardenWerelden© bestaan uit 6 Werelden met tientallen onderliggende waarden en emoties per wereld. Het model is samengesteld uit waarden, emoties en trends die van betekenis zijn voor Generatie Z en haar omgeving (ouders en scholen) en die aansluiten bij actuele (maatschappelijke) trends en behoeften. Specifiek voor het onderwijs zijn de waarden toegespitst op relevantie vanuit het perspectief van leerlingen, leraren en (de toekomst van) het onderwijs.

Een uniek model dat in samenspraak met kinderen, jongeren, ouders en leraren is ontwikkeld. Op een speelse, effectieve en inspirerende manier zorgt dit model ervoor dat de blik naar buiten wordt gericht, naar waarden en emoties die voor de doelgroep van belang zijn enerzijds en resoneren bij de medewerkers en (gewenste) organisatiecultuur anderzijds.

De WaardenWerelden© helpen keuzes maken en richting geven aan een toekomstbestendige positionering: Het ideaal en de kernwaarden van de organisatie. Ook helpen zij bij het bepalen van een domein voor propositie-ontwikkeling.