Header image

Jeugdstrategie en lesprogramma Atletiekunie

De Atletiekunie heeft als ambitie: ‘Meegroeien met de atletieksport want 'Jong bewegen, blijft bewegen’. Voor scholen geeft de Atletiekunie invulling aan haar ambitie met het Ren.Spring.Gooi programma. Dit programma geeft inspiratie en ontzorgt scholen door een professioneel en compleet aanbod van bewegen op school en tijdens de gymles.

 

De Atletiekunie heeft FamilyFactor gevraagd om haar jeugdstrategie te ontwikkelen en daarnaast bij te dragen aan optimale impact qua bereik en gebruik van het Ren.Spring.Gooi programma op basisscholen.

Afbeelding

FamilyFactor aanpak

  • Op basis van haar expertise, inzichten over sport en bewegen en doelgroepmodellen heeft FamilyFactor samen met de Atletiekunie haar jeugdstrategie ontwikkeld voor kinderen tot 12 jaar en hun ouders.
  • Om de impact (bereik en gebruik) van het Ren.Spring.Gooi programma te optimaliseren, heeft FamilyFactor het Ren.Spring.Gooi programma met de volgende conceptpijlers verrijkt en aangescherpt: a) aansluiting bij drijfveren, drempels en emotionele waarden van kinderen op het gebied van sport & bewegen; b) aansluiting bij wensen en behoeften van scholen, zoals ontzorgen, inspiratie voor gymlessen en aansluiting bij kerndoelen van het onderwijs; op basis hiervan zijn een korte motiverende video en instructiekaarten voor leraren lichamelijke opvoeding ontwikkeld. 
  • Voor optimale impact van het Ren.Spring.Gooi programma heeft FamilyFactor een social media campagne opgezet met leraren in het basisonderwijs als doelgroep.

    Lespakketten

    Lees meer over de volgende lespakketten:

    Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo