Header image

Lespakket 'Wijs met media omgaan'

VOI©E is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten. VOI©E heeft een voorlichtingsprogramma voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Dit programma is ontwikkeld samen met KlasseTV en bestaat uit een digitaal lespakket met verschillende lessen en verdiepingslessen met o.a. vlogger Tobias.

 

Daarnaast is er een Nieuwsbegriples over auteursrecht en mediamissies voor de mediawijsheidgame ‘Mediamasters’.

 

VOI©E heeft FamilyFactor gevraagd het digitale lespakket te evalueren en te adviseren voor doorontwikkeling en communicatie voor optimalisatie van bereik en impact. Daarnaast bestond bij VOI©E behoefte aan een effectmeting van het lespakket onder leerlingen.

Afbeelding

FamilyFactor aanpak

  • In co-creatie met leerkrachten en in combinatie met haar opgebouwde kennis heeft FamilyFactor concreet advies gegeven voor impactverhoging van het lespakket: bereik (communicatie-inzet, middelen en kanalen) en effectief gebruik (laagdrempelig, educatieve waarde, vorm).
  • FamilyFactor heeft een kwantitatieve effectmeting uitgevoerd onder leerlingen over de educatieve waarde van het lespakket: kennis en attitude. De resultaten zijn positief: kennistoename van het begrip Auteursrecht (+62%), attitude ten aanzien van het weten en volgen van de regels (+36%), belang dat wordt gehecht aan onderwijs over Auteursrecht op school (+21%).

Lespakketten

Lees meer over de volgende lespakketten:

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo