Header image
2 augustus 2017

Lespakket KWF Slim met de zon!

Afbeelding
FamilyFactor heeft in samenwerking met KlasseTV voor KWF Kankerbestrijding het lesprogramma 'Slim met de zon' ontwikkeld. Een nieuw, digitaal lespakket dat gaat over bescherming tegen de zon. Het is geschikt voor alle groepen van het basisonderwijs en gaat vanaf augustus 2017, het nieuwe schooljaar, live.

Het programma is zo ontwikkeld, dat het aansluit bij de merkwaarden van KWF, laagdrempelig is voor leerkrachten om in te zetten, en aansluit bij de kerndoelen. Zo komt er geen extra taak bij, maar kan het huidige lessen verrijken, leuker maken en vervangen. Ook wordt ingespeeld om 21st eeuwse vaardigheden zoals cooperatieve werkvormen.

Veel mensen weten dat te veel zon schadelijk kan zijn voor de gezondheid, maar men gedraagt zich hier niet altijd naar. Op korte termijn kan je huid verbranden. Ernstige verbranding op jonge leeftijd verdubbelt de kans op melanoom, de ergste vorm van huidkanker. In dit lespakket wordt dit richting de leerlingen niet zo genoemd. De toon is: wie op jonge leeftijd leert om slim met de zon om te gaan, heeft daar levenslang profijt van!

Wil je hierop reageren?