Header image

BLICK op onderwijs: positionering, strategisch beleidsplan en communicatie

BLICK op onderwijs is een bovenschoolse organisatie die 9 PO-scholen en een VO-school vertegenwoordigt in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Deze organisatie is in 2016 ontstaan uit een fusie.

 

Als onderdeel van de ontwikkeling van haar strategisch beleidsplan 2020-2024, is FamilyFactor gevraagd BLICK op onderwijs te begeleiden bij de formulering van ‘Het ideaal en de kernwaarden van BLICK op onderwijs' en inspiratie en handvatten voor implementatie te bieden.

'De B van Boeiend onderwijs, onze essentie, resoneert bij iedereen. Dat betekent heel veel voor mij. Bij het gevoel dat ik heb meegekregen van de werksessies staat de B voor: betekenisvol, bewustwording, bruisend, bloeien, breed, blij en borgen. Veel dank daarvoor!'.
- drs. Esmée Smit, voorzitter College van Bestuur BLICK op onderwijs -
Afbeelding

FamilyFactor aanpak

De volgende uitgangspunten stonden centraal in onze aanpak:

·       FamilyFactor WaardenWerelden©: deze vormen de rode draad in onze aanpak. Met relevante waarden, emoties en onderwijstrends die leerlingen, ouders en leraren verbinden, ter inspiratie voor het identificeren en formuleren van: 'Het ideaal en de kernwaarden van BLICK op onderwijs'. 

·       In co-creatie: samen met alle relevante stakeholders voor waardevolle input en draagvlak. We hebben hierbij niet alleen het bestuur en de schooldirecteuren betrokken. Er zijn ook gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, leerkrachten, stafmedewerkers, Raad van Toezicht, GMR en beleidsmedewerkers van de gemeenten.

·       Een blended aanpak met focus op online sessies. Individuele interviews, groepsinterviews en een aantal sesies waarbij verschillende stakeholders ook met elkaar, online, in gesprek zijn gegaan.

·       'Van onderaf': we zijn gestart met gesprekken met de schooldirecteuren en hun kernteam van alle individuele scholen over de toekomstvisie en (gewenste) identiteit en kernwaarden van de scholen.

·       Doorvertaling naar impactvolle arbeidsmarktcommunicatie. Lees meer...

·       Voor positionering en communicatie op schoolniveau, elke school met zijn eigen identiteit,  lees meer... 

'Ik vind het fijn dat jullie onze mening vragen over wat wij belangrijk vinden binnen het onderwijs. Dat is niet iets waar ik elke dag over nadenk, maar wel heel leuk en ook goed dat wij hierover advies kunnen geven.’
- Leerling groep 8 -