Header image

FamilyFactor ondersteunt bovenschoolse stichtingen en scholen met hun positionering en strategie

Essentie, kernwaarden en strategische doelen

Met input van ieders visie, kennis, behoeften en in dialoog komen we gezamenlijk tot de positionering van de bovenschoolse stichting als basis van een gedragen strategisch beleidsplan: visie, missie, kernwaarden en strategische doelen. Oftewel ‘De essentie gebaseerd op toekomstvisie, kernwaarden en strategische doelen’. We hebben hierbij oog voor de individuele identiteit van de scholen en de kracht van de bovenschoolse stichting als geheel.

 

Lees meer... over onze klantcase 'BLICK op onderwijs'

Lees meer... over onze klantcase 'De Kralingsche School'

'De B van Boeiend onderwijs, onze essentie, resoneert bij iedereen. Dat betekent heel veel voor mij. Bij het gevoel dat ik heb meegekregen van de werksessies met FamilyFactor staat de B voor: betekenisvol, bewustwording, bruisend, bloeien, breed, blij en borgen. Veel dank daarvoor!'.
- - drs. Esmée Smit, voorzitter College van Bestuur BLICK op onderwijs - -
‘We hebben in dit proces een gezamenlijke basis en vertrekpunt gecreëerd waarmee we samen met het bestuur, ouders, leerlingen en leerkrachten ons schoolplan en onze strategische pijlers betekenis kunnen geven en kunnen door ontwikkelen. Ik ben erg blij met onze kernwaarden en de onderbouwing die voor mij als bestuurder richtinggevend zijn.'
- Bestuurder - De Kralingsche School -
'Wat een bijzondere ervaring om via online werksessies echte verbinding met elkaar te voelen, dit spat van het scherm af! Het voelt als een warm bad. En het resultaat: wat een waardevolle uitkomsten!'
- Wilma Lingen - HR adviseur BLICK op onderwijs -

Aanpak op maat en maximale co-creatie

Wij geloven in een aanpak op maat met betrokkenheid van alle relevante stakeholders, voor waardevolle input en het creëren van draagvlak. In gesprek met bestuur, schoolleiders, leraren, RvT, leerlingen, ouders, GMR, stafmedewerkers en bijvoorbeeld ook de gemeente(n). Inspirerende dialoog, ook online, bereiken we door onze afwisselende werkvormen en creatieve technieken. Dit doen we zowel live-, online- als blended.

FamilyFactor WaardenWerelden©

Centraal in onze aanpak staan de FamilyFactor WaardenWerelden©, met waarden en emoties die leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren verbinden en met hedendaagse onderwijstrends. Lees meer...

In woord en beeld

Met visualisaties, quotes en pakkende teksten vanuit de doelgroep en andere stakeholders, zetten we het resultaat krachtig en duidelijk neer. Dit vormt een waardevol kompas voor zowel interne communicatie als voor doorvertaling naar propositie-ontwikkeling en externe communicatie.

Doorvertaling naar communicatie bovenschoolse stichting: huisstijl en arbeidsmarktcommunicatie

FamilyFactor verzorgt voor bovenschoolse stichtingen ook doorvertaling van de positionering in huisstijl (waaronder logo en fotografie), website en arbeidsmarktcommunicatie. Lees meer... over onze case 'arbeidsmarktcommunicatie voor BLICK op onderwijs'.

Positionering scholen en communicatie naar (toekomstige) leerlingen en ouders

FamilyFactor begeleidt ook scholen bij hun positionering, en de doorvertaling van de positionering van een school in communicatie. Lees meer... over onze klantcase: communicatie van de scholen van BLICK op onderwijs.