Header image

Resultaat: Impact verhoging lesprogramma Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

 

  • Creatieve briefing voor optimalisatie lesprogramma NZO/ZuivelNL.
  • Toetsingskader NZO voor toetsen en prioritering NZO activiteiten voor kinderen, ouders en scholen.
  • Inzichten communicatiedoelgroep kinderen, ouders en leerkrachten basisonderwijs.
  • Inzichten optimaliseren impact lesprogramma NZO.

 

 

Afbeelding

FamilyFactor aanpak

 

  • Werksessie inzichten en informatie delen over de doelgroep kinderen, ouders, scholen en de communicatiedoelstellingen van NZO.
  • Toetsingskader samenstellen en samen toetsen en prioriteren activiteiten NZO voor de doelgroep.
  • NZO positionering met FamilieWaardenWerelden©.
  • Creatieve briefing voor optimalisatie lesprogramma NZO/ZuivelNL met o.a. beschrijving communicatiedoelgroep, positionering NZO, communicatie concept NZO lesprogramma en optimalisatie huidige NZO/ZuivelNL lesprogramma vanuit nieuwe positionering.