Header image

Positionering IVN natuur educatie

In opdracht van het Management Team van IVN natuur educatie heeft FamilyFactor IVN begeleidt bij de totstandkoming van haar positionering, de ontwikkeling van haar pay-off en een briefing voor een nieuw logo en huisstijl.

 

Dit heeft geresulteerd in de pay-off van IVN ‘Beleef de natuur!’ op basis van haar missie ‘IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.'

‘Als doelgroep expert heeft FamilyFactor IVN op een effectieve manier begeleid bij het ontwikkelen van een heldere positionering. De begeleiding en input van FamilyFactor is erg waardevol en het startpunt van een aantal belangrijke keuzes op het gebied van communicatie.'
- Erik Ackerman, IVN natuur educatie -

FamilyFactor aanpak

  • De positionering van IVN is in co-creatie met diverse stakeholders tot stand gekomen. We hebben waardevolle input gekregen van zowel het Landelijk Bestuur, Management Team en beroepskrachten van de Stichting IVN als van de vrijwilligers van de Vereniging. In een werksessie met het kernteam zijn de missie en kernwaarden vervolgens samen geformuleerd. De FamilyFactor WaardenWerelden© vormden de rode draad in onze werkwijze, voor de analyse van de oorspronkelijke identiteit van IVN en ter inspiratie voor de gewenste positionering.
  • In een creatieve werksessie met een aantal IVN-ers en creatieven uit het netwerk van FamilyFactor, is de pay-off ‘Beleef de natuur!’ vervolgens ontwikkeld. In de sessie is gebruik gemaakt van creatieve technieken met inspiratie van woorden, emoties en trends uit de FamilyFactor WaardenWerelden©.