Header image

Proposities en communicatie met impact

Op basis van een krachtige strategie en heldere positionering ontwikkelt FamilyFactor proposities en communicatie met impact in co-creatie met de opdrachtgever en haar doelgroep.

 

Met onze jarenlange ervaring hebben we succesvolle producten, diensten, lespakketten en communicatieconcepten ontwikkeld met positieve impact op de ontwikkeling van kinderen, jongeren, ouders, families en onderwijs.


Meer informatie

Onze werkwijze

Voor de ontwikkeling van impactvolle proposities en communicatie voor jouw doelgroep, maken wij een plan van aanpak op maat. Dit kan bijvoorbeeld uit de volgende onderdelen bestaan:

 

Strategisch kader

Strategisch kader met de belangrijkste doelgroepinzichten, jullie toekomstvisie, positionering met kernwaarden, missie, ambities en strategische doelen. Dit vormt de basis voor doorvertaling naar proposities en communicatie met impact (lees meer over de ontwikkeling van dit strategisch kader).

Co-creatie met opdrachtgever

In een of meer sessies worden kennis en inzichten met elkaar gedeeld en met creatieve werk- en spelvormen mogelijke richtingen, hypothesen en concrete ideeën voor proposities of communicatieconcepten samen ontwikkeld.


Co-creatie en onderzoek met de doelgroep

FamilyFactor organiseert onderzoek en co-creatiesessies op maat. Afhankelijk van de uitdaging wordt de doelgroep betrokken voor extra inzicht in hun behoeften en drijfveren, toetsen van hypothesen en het (door)ontwikkelen, verrijken of aanscherpen van richtingen en ideeën voor proposities en communicatie.

Management summary en creatieve briefings

Samen met de opdrachtgever worden eindconclusies getrokken en next steps bepaald. Creatieve briefings worden geschreven voor concretisering, creatieve doorvertaling van propositie(s) en communicatie. Bureaus waarmee onze opdrachtgevers al werken kunnen hiermee aan de slag of FamilyFactor in samenwerking met bureaus en specialisten uit haar netwerk.

 

Lespakketten

FamilyFactor ontwikkelt (digitale) lespakketten en programma’s voor scholen, en brengt dit onder de aandacht van de Nederlandse basisscholen. Wij staan voor creatieve lespakketten die inspelen op de educatieve behoefte van scholen en de boodschap van onze opdrachtgevers helder communiceren. We zorgen voor een hoog bereik en inhoudelijke impact, waarmee we naast kinderen, leraren en schoolleiders ook ouders bereiken.

 

Voor de educatieve doorvertaling van de lespakketten werken we samen met onze educatieve partners. Lees meer over onze lespakketten.