Header image

Wat we doen

Betekenisvolle positionering en strategie als basis

FamilyFactor begeleidt organisaties met Generatie Z en hun omgeving (ouders en scholen) als doelgroep bij hun (purpose) positionering en strategie. Als dit al helder is, starten we met deze basis voor propositie-ontwikkeling en communicatie. Lees meer...

 

Bovenschoolse stichtingen begeleiden we met hun positionering en specifiek met de invulling van een gedragen strategisch beleidsplan, in co-creatie met Generatie Z, ouders, schoolleiders, leraren, RvT en andere relevante stakeholders en de FamilyFactor WaardenWerelden©. Lees meer... over onze aanpak voor het onderwijs.

 


Direct contact

Doorvertaling naar proposities en communicatie met impact

FamilyFactor ontwikkelt in co-creatie met haar opdrachtgevers en de doelgroep, impactvolle proposities en communicatie. Wij hebben jarenlange ervaring met de ontwikkeling van succesvolle producten, diensten, lespakketten, schoolprogramma’s en communicatieconcepten voor Generatie Z en haar omgeving. Lees meer...

Unieke doelgroepinzichten en de WaardenWerelden©

FamilyFactor beschikt over unieke en jarenlang opgebouwde kennis en inzichten over Generatie Z en haar omgeving, ouders en scholen. De FamilyFactor WaardenWerelden© staan centraal in onze aanpak. Wij geven graag trendpresentaties met inspirerende cases en we werken met verschillende doelgroepmodellen. Lees meer...

 

Co-creatie met Generatie Z, ouders, scholen, partners en andere stakeholders

FamilyFactor organiseert inspirerende co-creatie sessies. Co-creatie samen met onze opdrachtgevers en de doelgroep, partners en andere stakeholders. We hebben ruime ervaring met zowel online, live als blended werkvormen, en we houden van agile werken.

Lees meer...