Header image

Waardengedreven strategie voor strategische koers en schoolplan met impact

Als schoolbestuur of schoolteam jullie strategische koers of schoolplan ontwikkelen of herijken? FamilyFactor begeleidt en organiseert het proces en inspireert op inhoud. Samen brengen we jullie toekomstvisie in kaart. Idialoog en inspiratiesessies met het FamilyFactor WaardenWerelden-model, worden missie, kernwaarden, ambities en strategie ontwikkeld. Samen met jouw team, medewerkers, leerlingen, ouders en andere stakeholders. Met elkaar bepalen we de strategische pijlers voor de komende jaren en geven we richting aan de doorvertaling naar zowel interne als externe communicatie. Zo vormen we samen het kompas van jullie organisatie.

 

"Met creativiteit, heldere doelen en de juiste vragen krijgt FamilyFactor groepen in beweging. Samen opdenken, denken in mogelijkheden, hun kennis en flexibele aanpak hebben geresulteerd in onze inspirerende WereldKidz-Koers 2023-2027"

Wubbo J. Wever, bestuurder WereldKidz

Het resultaat

  • Een inspirerend en waardengedreven kompas dat richting geeft aan jullie organisatie. Inspirerend en helder in woord en beeld vormgegeven.
  • Een gezamenlijk gedragen toekomstvisie.
  • Kernwaarden waarmee alle betrokkenen zich verbonden voelen.
  • Missie, ambities en strategische pijlers waar alle betrokkenen zich mede-eigenaar van voelen en graag mee aan de slag gaan.
  • Met oog voor de toegevoegde waarde van schoolbestuur en individuele identiteit van de scholen.
  • Een gemeenschappelijke taal.
  • De basis voor doorvertaling en richting voor handelen: van koersplan tot schoolplan en van schoolplan tot jaarplan.
  • De basis voor zowel interne- als externe communicatie, waaronder inrichting van de school.

 

'De B van Boeiend onderwijs, onze essentie, resoneert bij iedereen. Dat betekent heel veel voor mij. Bij het gevoel dat ik heb meegekregen van de werksessies staat de B voor: betekenisvol, bewustwording, bruisend, bloeien, breed, blij en borgen. Veel dank daarvoor!'.
drs. Esmée Smit, voorzitter College van Bestuur BLICK op onderwijs

De WaardenWerelden

Bij de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan/ koersplan of schoolplan is focus op waarden en trends die van betekenis zijn voor leerlingen, ouders, leraren en medewerkers belangrijk. Ter inspiratie ontwikkelden wij daarom het FamilyFactor WaardenWerelden-model. Een uniek model dat we in samenspraak met kinderen, jongeren, ouders en leraren ontwikkelden.

 

Speciaal voor het onderwijs zijn de waarden toegespitst op trends die zijn gerelateerd aan (de toekomst van) het onderwijs. Op een effectieve en inspirerende manier achterhalen we samen welke WaardenWerelden en onderliggende waarden passen bij jouw organisatie.

 

Benieuwd naar de zes WaardenWerelden? Lees meer...

We doen het samen

Wat is jullie toekomstvisie en welke waarden en strategie passen het beste bij de scholen(groep) of school die je vertegenwoordigt? Welke maatschappelijke trends en onderwijstrends spelen daarbij een rol? En hoe kun je daar met de juiste strategische pijlers op inspelen? Vragen die niet alleen door het onderwijsbestuur of de schooldirecteur kunnen worden beantwoord.

 

Met elkaar bepalen we met welke betrokkenen we in gesprek gaan: leraren, schoolleiders, medewerkers, leerlingen, ouders en andere relevante stakeholders, zoals Raad van Toezicht en (G)MR. Tijdens studiedagen of andere momenten.

 

Samen bespreken we jullie ambities vanuit het gemeenschappelijke doel: het optimaal blijven bijdragen aan de ontwikkeling van jullie leerlingen. Wij als FamilyFactor inspireren, verzamelen en structureren alle inbreng en verwerken dit in tekst en beeld tot het uiteindelijke strategisch beleidsplan/ koersplan of schoolplan. Een plan dat voor alle betrokkenen herkenbaar is en graag mee aan de slag gaan.

 

FamilyFactor begeleidt de ontwikkeling van jullie strategisch beleidsplan/ koersplan of schoolplan.


Afspraak maken

Case: WereldKidz-Koers 2023-2027

FamilyFactor heeft WereldKidz begeleid bij de ontwikkeling van haar koers voor de komende jaren. Samen met bestuur(sbureau), directeuren, schoolleiders en GMR is invulling gegeven aan WereldKidz-Koers 2023-2027: een herijking, verdieping en aanvulling van het al bestaande strategisch beleidsplan.

 

De rol en toegevoegde waarde van FamilyFactor:

  • organisatie werksessies en studiedagen met interactieve, creatieve werkvormen
  • procesbegeleiding met inspiratie, trendpresentaties, kritische reflectie, verdiepende vragen en analyse

 

"Met creativiteit, heldere doelen en de juiste vragen krijgt FamilyFactor groepen in beweging. Samen opdenken, denken in mogelijkheden, hun kennis en flexibele aanpak hebben geresulteerd in onze inspirerende WereldKidz-Koers 2023-2027"

- Wubbo J. Wever, bestuurder WereldKidz -

 

Lees meer over dit project

 

Benieuwd naar meer van onze cases?

WereldKidz: WereldKidz-Koers 2023-2027

BLICK op onderwijs: Boeiend leren voor nu en de toekomst

OBS De Voorsprong: Schoolprofiel, studiedagen en PR

Volant waardenvol onderwijs: Positionering; essentie en kernwaarden 

Kralingsche school: Positionering en strategische doelen

 

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Aanpak op maat

Elke onderwijsinstelling is anders. Wij werken dan ook met een aanpak op maat. Toch zijn er onderdelen die regelmatig terugkomen in onze werkwijze en die uiteindelijk de basis van een sterk strategisch beleidsplan/ koersplan of schoolplan vormen. Benieuwd? Bekijk het stappenplan.

Over FamilyFactor

FamilyFactor bestaat uit experts met een veelzijdige kennis over de ontwikkeling van leerlingen, ouders en maatschappelijke trends. Uniek is onze ervaring in zowel het bedrijfsleven, de goede-doelensector als het onderwijs. “Dat geeft een frisse kijk op de positionering en strategie van onderwijsstichtingen en scholen. Wij inspireren je met trendpresentaties en cases die een brede blik geven op maatschappelijke ontwikkelingen en verbindende waarden tussen leerlingen, jongeren, ouders en het onderwijs”, vertelt Maartje van Osch, managing partner bij FamilyFactor.

 

Lees meer over onze werkwijze.