Header image

Waardengedreven strategie en positionering

FamilyFactor begeleidt organisaties met als doelgroep kinderen, jongeren, ouders, families, bij de ontwikkeling van hun strategie en positionering. Wij werken in co-creatie met onze opdrachtgevers en de doelgroep, met creatieve werkvormen, unieke doelgroepinzichten en de FamilyFactor WaardenWerelden

 

Schoolbesturen en schooldirecties begeleiden we bij de ontwikkeling van een gedragen strategisch beleidsplan/ koersplan of schoolplan. Lees meer over onze aanpak voor het onderwijs. 


Afspraak maken
We willen positief bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren, ouders en onderwijs. Samen ontwikkelen en in kaart brengen van jullie toekomstvisie, missie, kernwaarden en strategische doelen. In co-creatie, creatieve sessies met inspiratie, FamilyFactor WaardenWerelden en in verbinding met relevante betrokkenen van jouw organisatie en de doelgroep.
- FamilyFactor -

Aanpak op maat

We maken een plan van aanpak op maat op basis van jullie specifieke situatie, uitdagingen en wensen. In onze aanpak staat co-creatie centraal. Co-creatie met jouw team, interne en externe stakeholders en de doelgroep. Niet alleen om waardevolle informatie van alle betrokkenen te integreren, maar ook om draagvlak voor implementatie te borgen.

 

FamilyFactor organiseert en faciliteert het proces en inspireert met creatieve werk- en spelvormen, gerichte vragen, inzichten, trendpresentaties, doelgroepmodellen, cases en reflectie op basis van onze doelgroep expertise.

 

Zo gaan we samen aan de slag om te komen tot een gedragen, waardengedreven strategie en positionering.

Samen aan de slag

Toekomstvisie

We starten met jullie toekomstvisie. FamilyFactor faciliteert en inspireert met trendpresentaties over maatschappelijke ontwikkelingen en met doelgroepinzichten. Zo wordt jullie toekomstvisie helder en op inspirerende wijze in kaart gebracht.

 

Waardengedreven strategie

Met de FamilyFactor WaardenWerelden nemen we je mee in de wereld van waarden die van betekenis zijn voor jouw doelgroep. Een belangrijk fundament voor een toekomstbestendige, waardengedreven strategie. Het WaardenWerelden-model bestaat uit waarden en trends die van betekenis zijn voor kinderen, jongeren, ouders, families, onderwijs en de maatschappij van nu en de toekomst.

 

We gebruiken het model om verbinding te leggen met de oorsprong, waarden en ambities van jouw organisatie of merk én met de waarden van de doelgroep kinderen, jongeren, ouders, families. De kernwaarden en positionering van jouw organisatie, wat betreft de doelgroep kinderen, jongeren, ouders, families worden hiermee helder. Dit vormt tevens een richtinggevende basis voor doorvertaling in missie, ambities, strategische doelen, proposities en (interne en externe) communicatie.

 

Missie en ambities

Vervolgens gaan we in gesprek over jullie missie en ambities. Hoe formuleren we de missie van jouw organisatie voor de doelgroep kinderen, jongeren, ouders, families? Wat is van belang voor de doelgroep? Welk verschil wil je maken? Waar en hoe wil en kan je van toegevoegde waarde zijn? Welke concrete ambities kiezen jullie om de komende jaren te realiseren?

 

Strategische doelen

Samen brengen we strategische doelen in kaart, met keuze en prioriteiten voor concrete acties. Op welke wijze maken we onze missie en ambities waar? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat blijven we doen, wat geen we niet meer doen, wat gaan we meer of anders doen?

 

Resultaat in woord en beeld

Jullie waardengedreven strategie en positionering vatten we samen op aansprekende wijze met pakkende teksten, quotes en beeld. Dit strategisch kader bevat de belangrijkste doelgroepinzichten, jullie toekomstvisie, positionering met kernwaarden, missie, ambities en strategische doelen. Het vormt de basis voor doorvertaling naar proposities en communicatie met impact.