Header image

Klantcases


  • Hieronder lees je meer over de projecten voor onze opdrachtgevers.
  • Onder onderwijs lees je meer over onze projecten voor schoolbesturen en schooldirecties.
  • Onder lespakketten lees je meer over onze aanpak en lespakketcases.

WereldKidz-Koers 2023-2027

 

FamilyFactor heeft WereldKidz (Stichting voor openbaar onderwijs) begeleid bij de ontwikkeling van haar strategisch beleidsplan: WereldKidz Koers 2023-2027. Lees meer...


Lespakket Iedereen is 'even' anders

 

Wij zijn trots op dit lespakket met prachtige werkboekjes en kleurbrillen, waardoor kinderen ervaren dat iedereen ‘even’ anders is. Het bevordert begrip en sociale acceptatie van verschillende gedragskenmerken onder klasgenoten. Lees meer...


Positionering BLICK op onderwijs

 

Met ons WaardenWerelden model en in gesprek met meerdere stakeholders, van bestuur tot leerlingen, hebben we gezamenlijk de positionering en strategie voor BLICK op onderwijs gedefinieerd. Lees meer...


Tausch onderwijs: strategie, positionering en communicatie

 

Als kennispartner binnen het onderwijs en doelgroep expert is FamilyFactor gevraagd om samen met het managementteam van Tausch de strategie, positionering en communicatie van Tausch Onderwijs te ontwikkelen. Lees meer...


Strategisch kader NPO Zapp Familie-programma's

 

Met doelgroep-inzichten, WaardenWerelden-model en in co-creatie heeft FamilyFactor samen met NPO Zapp het strategisch kader voor impactvolle NPO Zapp familieprogramma's ontwikkeld inclusief een aantal concepten. Lees meer...


OBS De Voorsprong: schoolprofiel, studiedagen en PR

 

FamilyFactor heeft openbare basisschool De Voorsprong begeleid bij de ontwikkeling van haar schoolprofiel, in werksessies en studiedagen die FamilyFactor organiseerde voor het team. Lees meer...

 


Positionering De Kralingsche School

 

FamilyFactor heeft De Kralingsche School begeleid met haar positionering en strategie als basis voor haar schoolplan. In onze aanpak staan de FamilyFactor WaardenWerelden© en co-creatie centraal. Lees meer...


Jongerencampagne voor de Waterbouw branche

 

Wij zijn trots op de strategie, het prachtige jongerenplatform en communicatiecampagne voor het onderwijs die wij in co-creatie met de doelgroep ontwikkeld hebben. Lees meer...


Strategie 'Bevorderen mentale gezondheid jongeren' Gemeente Amersfoort'

 

De mentale gezondheid van jongeren in Nederland is afgelopen jaren drastisch verslechterd. Gemeente Amersfoort heeft FamilyFactor gevraagd om een strategie te ontwikkelen ter bevordering van de mentale gezondheid en veerkracht van jongeren. Lees meer...


War Child: Lespakket

 

FamilyFactor heeft een sponsorlooppakket voor basisscholen ontwikkeld met een lespakket voor groep 1 t/m 8. FamilyFactor is verantwoordelijk voor het educatief concept en uitwerking van de lessen per groep. Lees meer...


KPN Familiestrategie en nieuwe proposities 

 

'Hoe overleef ik mijn eerste mobiel' en 'KPN compleet voor het hele gezin' is in co-creatie met KPN en haar doelgroep ontwikkeld. Lees meer...


NS Familiestrategie, jongerenstrategie en nieuwe proposities

 

Campagne voor het Kids Vrij abonnement, ontwikkeling van het digitaal lespakket 'Ontdek de 12 provinciën voor je 12e' en de NS Jongerentoer. Lees meer...


Wereld Natuur Fonds: Familiestrategie en innovatiekader

 

FamilyFactor ontwikkelde in co-creatie het WWF team en de doelgroep kinderen en ouders, de WWF Familiestrategie en het WWF innovatiekader als basis voor proposities voor deze doelgroep. Lees meer...


Radboudumc Amalia kinderziekenhuis: positionering.

 

In diverse co-creatiesessies met directie, management, medewerkers, ouders en jeugd, heeft FamillyFactor de positionering van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis ontwikkeld. Lees meer...


Platform Bèta Techniek: model W&T voor de basisschool

 

FamilyFactor werkte mee aan de ontwikkeling van een model om Wetenschap & Technologie op de basisschool te stimuleren. Lees meer...


Digitaal lespakket KWF Slim met de zon

 

Strategie, conceptontwikkeling, co-creatie en communicatie. Lees meer...


IVN natuureducatie: positionering 

 

Lees meer...


Gemeente Rotterdam: Lekker Fit!

 

Co-creatie voor optimalisatie van het programma Rotterdam Lekker Fit! en het Sportkompas: inhoud en communicatie. Lees meer...


Lespakket Natuurmonumenten: 'Help de bij!'

 

40.000 leerlingen en hun ouders maakten via school kennis met ‘Help de bij!’ in een actie-periode van 2 maanden. Lees meer...


Pathé: co-creatie 'De ideale bioscoopbeleving' met kinderen en ouders 

Lees meer...

 


Atletiekunie Ren.Spring.Gooi

 

FamilyFactor zorgde in opdracht van de Atletiekunie voor impactverhoging van het Ren.Spring.Gooi programma voor basisscholen. Lees meer...