Header image

WWF familiestrategie

De missie van WWF is om de rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen wil WWF een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. Ook samen met families met kinderen. Bij WWF bestond behoefte aan de ontwikkeling van de WWF familiestrategie en een WWF innovatiekader als basis voor proposities.

Afbeelding

FamilyFactor aanpak

  • In werksessies met het kernteam Jeugd & Educatie de WWF familiestrategie ontwikkeld. Interactieve sessies met trendpresentaties, doelgroepinzichten, positionering met de FamilyFactor WaardenWerelden© en beschrijving van de strategische doelen 'samen de natuur beleven, de aarde groener maken en families met kinderen laten ontdekken hoe zij zelf een steentje bij kunnen dragen aan een duurzamere wereld'.
  • In co-creatie met kinderen en ouders hebben we diepgaand inzicht gekregen in hun drijfveren ten aanzien van natuurbescherming en WWF propositierichtingen ontwikkeld, getoetst en verrijkt.
  • In het WWF innovatiekader zijn de uitgangspunten vastgelegd voor toekomstige propositie-ontwikkeling.