Header image

Wetenschap & Technologie belevingswerelden voor het basisonderwijs

In opdracht van Platform Bèta Techniek (PBT)*, heeft FamilyFactor een model ontwikkeld om Wetenschap & Technologie op de basisschool te stimuleren. De rol en betekenis van Wetenschap & Technologie zijn in een model met 6 W&T belevingswerelden uitgewerkt. Dit model geeft een kader voor leerkrachten om educatie rondom W&T toe te spitsen op de interessegebieden van leerlingen (groep 3-8), zodat het meer betekenis voor hen krijgt.

 

* PBT is in 2019 opgegaan in de organisatie Platform Talent voor Technologie

FamilyFactor aanpak

  • WaardenWerelden©: De 6 W&T belevingswerelden zijn gebaseerd op de FamilyFactor WaardenWerelden©, met waarden en emoties die betekenis hebben voor kinderen, gekoppeld aan relevante W&T interessegebieden.
  • Co-creatie: Het W&T model is ontwikkeld in co-creatie met leerlingen van groep 3 t/m 8, leraren en schooldirecteuren. Gezamenlijk hebben we in kaart gebracht: voor leerlingen relevante W&T  interessegebieden, talentgebieden en onderliggende vragen en ideeën die zij hierbij hebben.
  • Werkboek: De W&T belevingswerelden zijn opgenomen in een werkboek voor leerkrachten met concrete handvatten en opdrachten voor gebruik in de klas.