Header image

Betekenisvolle positionering en strategie

FamilyFactor begeleidt organisaties met kinderen, jongeren en hun omgeving, ouders en scholen, als doelgroep bij hun positionering en strategie. Als dit al helder is, starten we met deze basis voor propositie-ontwikkeling en communicatie.

 

Bovenschoolse stichtingen begeleiden we specifiek met de ontwikkeling van een gedragen strategisch beleidsplan, in samenspraak met Generatie Z, ouders, schoolleiders, leraren, RvT en andere relevante stakeholders en de FamilyFactor WaardenWerelden©. Lees meer over onze aanpak voor het onderwijs.

 


Afspraak maken

Positionering

Een krachtige en betekenisvolle positionering voor organisatie met kinderen en/of jongeren als doelgroep start bij purpose, is relevant voor deze doelgroep, gebaseerd op een heldere toekomstvisie, geniet draagvlak binnen de organisatie en heeft specifieke onderscheidende waarden en emoties. Daarom staan co-creatie, de FamilyFactor WaardenWerelden© en vastlegging van het resultaat door middel van inspirerende beelden en pakkende teksten centraal in onze werkwijze.

 

Afbeelding

Co-creatie

In co-creatie met relevante stakeholders, gaan we samen in gesprek over purpose, visie, missie, kernwaarden en strategische doelen. Met de blik naar buiten en in verbinding met jouw doelgroep. In co-creatie elkaar inspireren en leren van en met elkaar. Niet alleen om waardevolle informatie van alle betrokkenen te integreren en jouw doelgroep centraal te zetten, maar ook om te zorgen voor draagvlak, ambassadeurs en eerste richtlijnen voor implementatie.

 

FamilyFactor WaardenWerelden©

De FamilyFactor WaardenWerelden© vormen een optimale tool om een krachtige en betekenisvolle positionering te ontwikkelen als het gaat om Generatie Z en haar omgeving, ouders en scholen. Dit model zorgt voor richting en inspiratie voor de ontwikkeling van een betekenisvolle positionering met waarden en emoties relevant voor jouw doelgroep.

 

De WaardenWerelden© bestaan uit 6 Werelden met tientallen onderliggende waarden en emoties per wereld. Het model is samengesteld uit waarden, emoties en trends die van betekenis zijn voor kinderen, jongeren en hun omgeving (ouders en scholen) en die aansluiten bij actuele (maaatschappelijke) trends en behoeften. Dit model kent een versie voor families en een versie voor het onderwijs.

 

De versie voor het onderwijs bevat specifieke waarden en emoties die relevant zijn vanuit het perspectief van leerlingen, leraren, schoolleiders en bovenschoolse stichtingen. Ook hedendaagse onderwijstrends maken hier onderdeel van uit.

In woord en beeld

Met visualisaties, quotes en pakkende teksten vanuit de doelgroep en andere relevante stakeholders, zetten we het resultaat krachtig en duidelijk neer. Dit vormt een waardevol kompas voor zowel interne communicatie als voor doorvertaling naar propositie-ontwikkeling en externe communicatie.