Header image

Positionering Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

FamilyFactor heeft in opdracht van het Dagelijks Bestuur, het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis begeleid bij de totstandkoming van haar positionering en formulering van haar merkessentie en kernwaarden. Dit hebben we vervolgens doorvertaald in een handboekje 'Het begint met kijken en luisteren' als basis voor interne en externe communicatie.

'De merkessentie van het Amalia kinderziekenhuis begint hier echt te leven, onze bestuurders praten vol lof over jullie!'
- Frank Roos, lid Dagelijks Bestuur Radboudumc Amalia kinderziekenhuis -

FamilyFactor aanpak

  • Co-creatie: We zijn in gesprek gegaan met kinderen en ouders over wat zij belangrijk vinden in relatie tot het Amalia kinderziekenhuis. Ook hebben we waardevolle inzichten en input gekregen in interactie met andere stakeholders: het bestuur, zorgprofessionals en leden van de KinderAdviesraad. Zo zijn we in gezamenlijkheid gekomen tot de positionering met breed draagvlak binnen het ziekenhuis.
  • Gebruik van de FamilyFactor WaardenWerelden© stond centraal in onze aanpak. Deze WaardenWerelden© bevatten relevante waarden en emoties van kinderen, jongeren en ouders en zijn gebruikt voor de analyse van de oorsponkelijke identiteit van het Amalia kinderziekenhuis, en ter inspiratie voor de gewenste positionering.

In woord en beeld

De gesprekken hebben geresulteerd in de merkessentie en de 5 kernwaarden van het Amalia kinderziekenhuis waarmee alle betrokkenen zich willen verbinden: samen, optimale zorg, eigenheid van het kind voorop, veilige basis bieden, kind- en familiegericht.

 

In het handboekje 'Het begint met kijken en luisteren', is de merkessentie doorvertaald en zijn de kernwaarden geïllustreerd met een pakkende foto, een korte en krachtige toelichting en een passende quote van een kind of ouder.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding