Header image

KPN familiestrategie en nieuwe proposities

KPN heeft FamilyFactor gevraagd haar te helpen bij de ontwikkeling van de KPN familiestrategie als basis voor nieuwe proposities voor families met thuiswonende kinderen. Daarbij was een doorvertaling van haar corporate merkstrategie ‘Voel je vrij’ naar de doelgroep families gewenst.

FamilyFactor aanpak

  • De KPN familiestrategie is ontwikkeld in een aantal werksessies met trendpresentaties, doelgroepinzichten over mobiel- en thuisgebruik KPN in familiecontext, keuzes maken met onze doelgroepmodellen en de FamilyFactor WaardenWerelden©. Een aantal strategische domeinen is in kaart gebracht.
  • In co-creatie met ouders, kinderen en jongeren zijn specifieke inzichten verkregen over het wensen, behoeften en gedrag ten aanzien van het eerste mobiele gebruik van kinderen.
  • De propositie ‘Hoe overleef ik mijn eerste mobiel’ is in samenwerking met N=5 ontwikkeld. Dit is een interactieve test die gespreksstof biedt tussen ouder en kind ter voorbereiding van omgaan met ‘mijn eerste mobiel’.
  • De propositie KPN compleet voor het hele gezin is in co-creatie met ouders, kinderen en jongeren ontwikkeld, met specifieke voordelen die aansluiten bij de behoeften en wensen van families met kinderen van nu.