Header image

Herpositionering lespakket Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Het lespakket van de NZO leert kinderen van de basisschool over de herkomst van voedsel in het algemeen en zuivel in het bijzonder. Dit sluit aan bij een belangrijk educatief thema in het basisonderwijs. Het lespakket bleek echter sterk verouderd.

 

FamilyFactor is gevraagd het lespakket te evalueren en een creatieve briefing te maken voor actualisering en herpositionering van het lespakket met het oog op optimale impact.

Afbeelding

FamilyFactor aanpak

Op basis van haar expertise en doelgroepmodellen heeft FamilyFactor een scan gemaakt met aanbevelingen op het gebied van: 

  • aansluiting bij positionering NZO met de FamilyFactor WaardenWerelden©;
  • aansluiting bij huidige educatieve waarden van scholen, zoals coöperatieve werkvormen, ontwerpend en onderzoekend leren, 21st century skills;
  • aansluiting bij wensen en behoeften van hedendaagse kinderen en ouders op het gebied van o.a. look&feel, combinatie digitaal en fysieke materialen, opvoedkundige waarden;
  • aangepast communicatieconcept;
  • communicatieplan voor optimaal bereik van scholen, leerkrachten, kinderen en ouders.

 

De uitgangspunten voor de nieuwe positionering en doorontwikkeling van het lespakket is vastgelegd in een creatieve briefing op basis waarvan het lespakket succesvol is geactualiseerd.

Afbeelding

Lespakketten

Lees meer over de volgende lespakketten:

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo