Header image

Positionering en strategische doelen De Kralingsche School

 

De Kralingsche School in Rotterdam is op initiatief van ouders gesticht in 1912. Een rustige buurtschool met in totaal 220 kinderen. Als onderdeel van de ontwikkeling van haar schoolplan is FamilyFactor gevraagd De Kralingsche School te begeleiden met haar positionering en handvatten te bieden voor implementatie van haar strategische doelen.

Aanpak FamilyFactor

 

In onze aanpak staan de FamilyFactor WaardenWerelden© en co-creatie centraal. Deze aanpak staat garant voor draagvlak, verbindende en betekenisvolle waarden als basis van de positionering én als richtinggevende basis voor implementatie van strategische doelen.

 

  • De FamilyFactor WaardenWerelden© vormen de rode draad in onze aanpak. Dit model bevat een veelheid aan relevante waarden en emoties die van betekenis zijn voor leerlingen, ouders en leraren enerzijds en die aansluiten bij relevante onderwijstrends anderzijds. Het model inspireert en helpt met keuzes maken, het identificeren en formuleren van de essentie en de kernwaarden van De Kralingsche School.

 

  • In co-creatie met alle relevante stakeholders, voor waardevolle input en voor creëren van draagvlak, zijn we samen aan de slag gegaan. We hebben gesprekken gevoerd met het Verenigingsbestuur, leerkrachten, ouders, de leerlingenraad en met een mix van stakeholders uit diverse geledingen samen
‘Het proces zelf is voor mij als leerkracht minstens zo belangrijk geweest als de uitkomst van dit proces. Open in gesprek gaan samen met ouders en leerlingen, met de handvatten die we van jullie kregen aangereikt, heb ik als enorm waardevol ervaren.'
- Leerkracht -
‘We hebben in dit proces een gezamenlijke basis en vertrekpunt gecreëerd waarmee we samen met het bestuur, ouders, leerlingen en leerkrachten ons schoolplan en onze strategische pijlers betekenis kunnen geven en kunnen door ontwikkelen. Ik ben erg blij met onze kernwaarden en de onderbouwing die voor mij als bestuurder richtinggevend zijn.'

- Bestuurder -